Functieomschrijving gastheer/gastvrouw

   Doel 

  • De gastheer/gastvrouw op een Shell verkooppunt heeft als taak om consequent en consistent de klanten zo snel mogelijk, klant- en servicegericht te helpen bij het afrekenen.

   De gastheer/gastvrouw volgt, bij de uitvoering van zijn/haar taken, de regels en richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.

   De gastheer/gastvrouw is, afhankelijk van het station en de te werken dienst, verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het station en is bij calamiteiten tevens verantwoordelijk voor het in gang zetten van het noodplan.

   De gastheer/gastvrouw rapporteert aan de stationsmanager of diens vervanger.

   Verantwoordelijkheden /taken 

  • Een gastheer/gastvrouw is, binnen zijn/haar (kassa)dienst, verantwoordelijk voor:
    Klantvriendelijke en snelle klantenafhandeling

    Service-gerichte houding jegens de klanten

    Verzorgd uiterlijk inclusief het dragen van de voorgeschreven Shell bedrijfskleding

    (Pro-actief) advies & verkoop autogebonden artikelen en andere shopproducten

    Zo snel mogelijke, accurate en betrouwbare kassa-afhandeling volgens de gestelde regels en richtlijnen inclusief aanbieding/afhandeling van diverse spaarsystemen en promotie-acties en het tijdig afstorten van kasgelden.

    ‘Uiterlijk’ van de shop, inclusief presentatie van de producten en promoties op basis van de gestelde regels en richtlijnen, schone planken/producten, stellingen, vloer op basis van gestelde regels en richtlijnen.

    ‘Uiterlijk’ van het servicestation, inclusief de toiletten en carwash (indien van toepassing) op basis van de gestelde regels en richtlijnen.

    Veiligheid op het verkooppunt volgens de daartoe gestelde regels en richtlijnen.

    Het bedrijfsgereed houden van de apparatuur, inclusief, indien van toepassing, openen en sluiten van het station op basis van de gestelde regels en richtlijnen.

  • Een gastheer/gastvrouw is, als medewerk(st)er van het team, medeverantwoordelijk voor:
    Teamprestaties zoals gemeten via bijvoorbeeld de Navigator en de Shell gapbuster (mysterieklanten onderzoek).

    Consequente en consistente naleving van dienst- en schoonmaakroosters.

    Consequente en consistente naleving van operationele stationsprocedures gebaseerd op wet- en regelgeving t.a.v. Veiligheid, Gezondheid Welzijn en Milieu.

    Consequente en consistente naleving van overige operationele stationsprocedures en regels.

    Collegiale en flexibele samenwerking binnen het team.

    Signaleren van klantenbehoeften, signaleren van acties/promoties van directe concurrenten in de omgeving.